MINIMALNA VREDNOST PORUDŽBINE JE 5.000 RSD

šifra artikla: 1225

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija Belo Vino 0.187 L Tikves

Aleksandrija Belo Vino 0.187 L Tikves

šifra artikla: 1227

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija Belo Vino 0.75 L Tikves

Aleksandrija Belo Vino 0.75 L Tikves

šifra artikla: 1230

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija Crno Vino 0.75 L Tikves

Aleksandrija Crno Vino 0.75 L Tikves

šifra artikla: 1228

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija Crveno Vino 0.187 L Tikves

Aleksandrija Crveno Vino 0.187 L Tikves

šifra artikla: 4573

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija rose vino 0.187 L Tikves

Aleksandrija rose vino 0.187 L Tikves

šifra artikla: 4703

za cenu trebate biti prijavljeni

Aleksandrija rose vino 0.75 L Tikves

Aleksandrija rose vino 0.75 L Tikves

šifra artikla: 5536

za cenu trebate biti prijavljeni

Bag in Box Crveno 3 L Tikves

Bag in Box Crveno 3 L Tikves

šifra artikla: 1235

za cenu trebate biti prijavljeni

Barik -Vranac Tikves 0.75 L

Barik -Vranac Tikves 0.75 L

šifra artikla: 1232

za cenu trebate biti prijavljeni

Barik Cabernet Sauvignon Tikves 0.75 L

Barik Cabernet Sauvignon Tikves 0.75 L

šifra artikla: 1234

za cenu trebate biti prijavljeni

Barik Merlot Tikves 0.75 L

Barik Merlot Tikves 0.75 L

šifra artikla: 1266

za cenu trebate biti prijavljeni

Barovo 0.75 L Terroir belo

Barovo 0.75 L Terroir belo

šifra artikla: 1259

za cenu trebate biti prijavljeni

Barovo 0.75 L Terroir Crveno

Barovo 0.75 L Terroir Crveno

šifra artikla: 1267

za cenu trebate biti prijavljeni

Bela Voda 0.75 L Terroir belo

Bela Voda 0.75 L Terroir belo

šifra artikla: 1260

za cenu trebate biti prijavljeni

Bela Voda 0.75 L Terroir crveno

Bela Voda 0.75 L Terroir crveno

šifra artikla: 4704

za cenu trebate biti prijavljeni

Caber.Sauvig..Special 0.75L Tikves

Caber.Sauvig..Special 0.75L Tikves

šifra artikla: 5408

za cenu trebate biti prijavljeni

Cabernet Franc Spec. Selec. 0.75 L Tikves

Cabernet Franc Spec. Selec. 0.75 L Tikves

šifra artikla: 1249

za cenu trebate biti prijavljeni

Cabernet Tikves Spec.sel.0.75 L

Cabernet Tikves Spec.sel.0.75 L

šifra artikla: 4875

za cenu trebate biti prijavljeni

Cabernet&Merlot Oak edit 0.75L

Cabernet&Merlot Oak edit 0.75L

šifra artikla: 1252

za cenu trebate biti prijavljeni

Chardonn.Tikves Spec.sel. 0.75L

Chardonn.Tikves Spec.sel. 0.75L

šifra artikla: 1251

za cenu trebate biti prijavljeni

Chardonn.Tikves Spec.sel.0.187L

Chardonn.Tikves Spec.sel.0.187L

šifra artikla: 3936

za cenu trebate biti prijavljeni

Chardonnay Bag in box 3L Tikves

Chardonnay Bag in box 3L Tikves

šifra artikla: 4482

za cenu trebate biti prijavljeni

Chardonnay Oak edit. 0.75 L Tik

Chardonnay Oak edit. 0.75 L Tik

šifra artikla: 1237

za cenu trebate biti prijavljeni

Chardonnay Tikves 0.75L

Chardonnay Tikves 0.75L

šifra artikla: 1238

za cenu trebate biti prijavljeni

Cuvee Aleks. belo vino0.187 L

Cuvee Aleks. belo vino0.187 L

šifra artikla: 1239

za cenu trebate biti prijavljeni

CuveeAleksandrija belo vino0.75

CuveeAleksandrija belo vino0.75

šifra artikla: 1241

za cenu trebate biti prijavljeni

CuveeAleksandrija crveno v.0.75

CuveeAleksandrija crveno v.0.75

šifra artikla: 1243

za cenu trebate biti prijavljeni

CuveeAleksandrija roze vino0.75

CuveeAleksandrija roze vino0.75

šifra artikla: 4705

za cenu trebate biti prijavljeni

Grenache Bl.Spec.Sell. 0.75 Tikves

Grenache Bl.Spec.Sell. 0.75 Tikves

šifra artikla: 4358

za cenu trebate biti prijavljeni

Kratosija Bag in Box 3L Tikves

Kratosija Bag in Box 3L Tikves

šifra artikla: 1245

za cenu trebate biti prijavljeni

Kratosija Tikves 1L

Kratosija Tikves 1L

šifra artikla: 1244

za cenu trebate biti prijavljeni

KratosijaCrnoVino Tikves 0.75 L

KratosijaCrnoVino Tikves 0.75 L

šifra artikla: 3472

za cenu trebate biti prijavljeni

Lepovo Chardonnay 0.75 L Tikves

Lepovo Chardonnay 0.75 L Tikves

šifra artikla: 3471

za cenu trebate biti prijavljeni

Lepovo Pinot Noir 0.75 L Tikves

Lepovo Pinot Noir 0.75 L Tikves

šifra artikla: 5390

za cenu trebate biti prijavljeni

Lepovo Rose 0.75 L Tikves

Lepovo Rose 0.75 L Tikves

šifra artikla: 5545

za cenu trebate biti prijavljeni

Merlot Bag in Box 3 L

Merlot Bag in Box 3 L

šifra artikla: 1254

za cenu trebate biti prijavljeni

Merlot TikvesSpec.sel. 0.75 L

Merlot TikvesSpec.sel. 0.75 L

šifra artikla: 5249

za cenu trebate biti prijavljeni

Muscat Ottonel Spec.Selec. 0.75 L Tikves

Muscat Ottonel Spec.Selec. 0.75 L Tikves

šifra artikla: 1226

za cenu trebate biti prijavljeni

Roze 1L Tikves

Roze 1L Tikves

šifra artikla: 4027

za cenu trebate biti prijavljeni

Roze Bag in box 3L Tikves

Roze Bag in box 3L Tikves

šifra artikla: 4706

za cenu trebate biti prijavljeni

Sauvignon Bl. Spec.Sell. 0.75 L Tikves

Sauvignon Bl. Spec.Sell. 0.75 L Tikves

šifra artikla: 1247

za cenu trebate biti prijavljeni

Smederevka Tikves 0.75 L

Smederevka Tikves 0.75 L

šifra artikla: 1248

za cenu trebate biti prijavljeni

Smederevka Tikves 1L

Smederevka Tikves 1L

šifra artikla: 5248

za cenu trebate biti prijavljeni

T'ga za jug 0.187 L Tikves

T'ga za jug 0.187 L Tikves

šifra artikla: 1263

za cenu trebate biti prijavljeni

T'Ga za jug crno 0.75 L

T'Ga za jug crno 0.75 L

šifra artikla: 5247

za cenu trebate biti prijavljeni

Temjanika 0.187L Tikves

Temjanika 0.187L Tikves

šifra artikla: 1261

za cenu trebate biti prijavljeni

Temjanika Tikves 0.75 L

Temjanika Tikves 0.75 L

šifra artikla: 1256

za cenu trebate biti prijavljeni

Temjanika Tikves Spec.sel. 0.75

Temjanika Tikves Spec.sel. 0.75

šifra artikla: 1264

za cenu trebate biti prijavljeni

Tikves Muskat Ottonel 0.75L

Tikves Muskat Ottonel 0.75L

šifra artikla: 1265

za cenu trebate biti prijavljeni

Tikves Rose 0.75 L

Tikves Rose 0.75 L

šifra artikla: 5169

za cenu trebate biti prijavljeni

Zilavka 1L Tikves

Zilavka 1L Tikves

Artikal je dodat u korpu.